ارتباط با ما

ایران، مشهد، فاز ۱ شهرک صنعتی توس، صنعت ۷، پلاک ۳۶۲

تلفن: 05135413760 و 05135410219 و 09152150356 و 09196064219 

پست الکترونیک: info@bokhartajhiz.com

وب سایت: www.bokhartajhiz.com

 

ارسال پیام به بخارتجهیز

    1