شیوه های پرداخت

شیوه پرداخت به صورت نقدی یا اقساطی می باشد. به منظور آگاهی بیشتر از نحوه پرداخت می توانید با ما تماس بگیرید.

1- پرداخت نقدی

1- پرداخت اقساطی