روش های نگهداری از دیگ بخار

روش های نگهداری از دیگ بخار

در این مقاله 0 تا 100 روش های نگهداری از دیگ بخار را یاد بگیرید. برنامه کامل روزانه، هفتکی، ماهانه و فصلی نگهداری از دیگ بخار را در این مقاله بخوانید.

 

روش های نگهداری از دیگ بخار
روش های نگهداری از دیگ بخار

برنامه روزانه نگهداری از دیگ بخار

 1. شیر ورودری آب به شیشه آبنما را ببندید سپس شیر تخلیه آب را باز کنید، بخار آب باید سریعا از شیشه ها عبور کند. چند ثانیه به بخار اجازدهید خارج شود. حالا شیر تخلیه را بسته و شیر ورودی را باز کنید. درصورتی که آب به سرعت وارد آبنما نشد احتمالا یکی از مجراها مسدود شده و باید سریعا رفع اشکال شود.
 2. شیر تخلیه آب نما را ببندید و شیر ورودی آنرا باز کنید. آب باید به سرعت وارد شیشه آبنما گردد. چنانچه این عمل به کندی انجام شد، یکی از مجراها مسدود شده که باید در اولین فرصت رفع اشکال شود.
 3. برای کم کردن املاح موجود در آب شیر تخلیه دیگ بخار را باز کنید و برای مدت چند ثانیه به بخار اجازه خروج دهید.
 4. شیشه بازدید شعله در قسمت عقب دیگ را چک کنید در صورت کثیف بودن باید تمیز گردد.
 5. دو شعله کم و زیاد را بازدید کنید.
 6. در دیگ های بزرگ به صورت روزانه فنجانک را تویط پارچه و پارافین و یا گازوییل تمیز کنید.
 7. در دیگ های کوچک به صورت روزانه این عمل را برروی نازل اجرا کنید. (نکته: برای تمیز کردن فنجانک و نازل از ابزاز تیز استفاده نکنید چون ممکن اسن از تعادل خارج شود.)
 8. درصورت نامتعادل شدن فنجانک یا نازل آنرا سریعا عوض کنید.
 9. مشعل را جک کنید و تمام اجزا آنرا تمیز کنید.
 10. روغن های نشست شده اطراف مشعل را روزانه پاک کنید و محل نشت شده را آب بندی کنید.

 

دیگ بخار
دیگ بخار

برنامه هفتگی نگهداری از دیگ بخار

 1. در حضور مسئول تاسیسات دیگ های بخار و یا مسئول کنترل ایمنی عملکرد سیستم کنترل آب را به صورت زیر انجام دهید:1-
 2. در حالت روشن بودن مشعل دیگ بخار ، پمپ تغذیه آب را خاموش کنید تا پس از تبخیر آب سطح آب به علامت کم برسد. بعد از اینکه روی آبنما علامت کم آبی ظاهر شد چراغ مربوط به سطخ آب کم باید روشن شود و پس از خاموش شدن مشعل زنگ خطر به صدا در بیاید.
 3. پس از این اتفاق با کلید زنگ را قطع کرده و باز اجازه دهید بخار خارج شود تا سطح آب به علامت خیلی کم برسد.
 4. بعد از اینکه آب به علامت خیلی کم رسید باید چراغ سطح آب خیلی کم روشن شده و آژیر کشیدن شروع شود.
 5. پس از این اتفاق با کلید مربوطه آژیر را قطع کنید. اگر تمام مراحل به خوبی و بدون مشکل انجام شد پمپ تغذیه آب را روشن کنید و پس از ابگیری کامل مشعل را روشن کنید.
 6. تجهیزات هشدار دهنده را چک کنید(زنگها و لامپهای هشدار دهنده).
 7. صافی پمپ تغذیه را تمیز کنید
 8. مدار کنترل شعله را به این صورت بررسی کنید: در حالت کار مشعل چشم الکتریمی را از جای خود خارج کنید. شعله باید سریعا قطع شود و پس از روشن شدن جراغ اخطار آژیر به صدا در بیاید.
 9. پس از تایید بررسی مدار کنترل جشم الکتریمی را با پارچه ای نرم تمیز کنید و در جای خود قرار دهید.
 10. درصورتی که روی الکترودهای حرقه زن و فنجانک(نازل) سوخت رسوب بود آن را تمیز کنید.
 11. اتصالات دمپرهوا و سوخت را کنترل کنید

برنامه ماهانه نگهداری از دیگ بخار

 1. پروانه دمنده را چک کنید و یاطاقانهای آن را گریسکاری کنید
 2. طبق دستورالعمل موتورهای الکتریکی را روغن کاری کنید
 3. پمپ تغذیه را چک کنید در صورت نشت یا ایجاد سروصدا سریعا ایراد را رفع کنید
 4. صافی سوخت را با گازوئیل شستشو کنید
 5. صافی پمپ آب را باز کنید. رسوب ها و گرفتکی های آن را رفع و کاملا تمیز کنید
 6. اتصالات و شیرهارا چک کرده و درصورت مشاهده نشت ، نشتی را رفع نمایید

برنامه فصلی نگهداری از دیگ بخار

 1. مشعل را تمیز کنید و کنترل کنید بدون نشتی باشد
 2. دوده های موجود در لوله های پاس ۲ و ۳ را با برس مخصوص تمیز نمایید
 3. در حضور مسئول کنترل ایمنی و بار عابت نکات ایمنی مکراجل زیر را انجام دهید
 4. دریچه های آدم رو و دست رو را باز کنید و داخل دیگ را چک کنید. در صورت وجود رسوب و رنگ زدگی آنرا رفع کنید.
 5. باتوجه به میزان بهره برداری از دستگاه برنامه فصلی باید بین ۱ تا ۳ ماه متغییر باشد.
 6. در صورتی که تمیز کردن لوله ها بیشتر از ۳ ماه طول بکشد بازدهی دستگاه کم خواهده شد